Please enter your email:

1. حداقل چند درصد پرسنل یک شرکت باید در بخش بازاریابی باشند؟

 
 
 
 

2. اولین مرحله در بازاریابی چیست؟

 
 
 
 

3. بازاریاب‌های حرفه‌ای، قبل از سرمایه‌گذاری و تبلیغات روی یک محصول، کدام یک از موارد زیر را انجام می‌دهند؟

 
 
 
 

4. کدام گزینه شامل 3 رکن اساسی در مدیریت زمان است؟

 
 
 
 

5. بیش فروشی چیست؟

 
 
 
 

6. کدام یک از موارد زیر مصداق قیمت‌گذاری دقیق در فروش نیست؟

 
 
 
 

7. کدام یک از موارد زیر، جز مهارت‌های اصلی یک فروشنده‌ی خوب به‌حساب نمی‌آیند؟

 
 
 
 

8. کدام یک از موارد زیر جز مدل  4C نیست و برای مشتری اهمیتی ندارد؟

 
 
 
 

9. کدام یک از موارد زیر در مدل ارتباطی AIDA برای متقاعد کردن مشتری، وجود ندارد؟

 
 
 
 

10. بازاریابی «گوشه» چیست؟

 
 
 
 

Question 1 of 10