قم – خیابان انقلاب – کوچه ۴۱ – مرکز رشد فناوری دانشگاه قم – واحد ۲۱۰

ایمیل : info@yadaneh.com

از طریق فرم زیر می توانید هر گونه انتقاد و پیشنهادی را با یادانه در میان بگذارید .