اصول مذاکره: از چانه زدن تا مذاکرات کاری


_____________

مارگارت نیل (Margaret Neale) – اصول مذاکره: از چانه زدن تا مذاکرات کاری
اکثر ما، وقتی که مذاکره می‌کنیم؛ هدف از مذاکره را «انجام یک معامله» می‌دانیم. این یک باور اشتباه است. هدف از مذاکره، انجام یک معامله نیست. بلکه، هدف از مذاکره، انجام یک معامله‌ی «خوب» است! این را خانم مارگارت نیل، پرفسور دانشگاه استنفورد می‌گوید. خانم نیل، در این ویدئو، نگرشی جدید درمورد «مذاکره کردن» را در اختیار شما می‌گذارد و از تفاوت‌های مذاکرات خوب و بد سخن می‌گوید. در ضمن، به تفاوت‌های مذاکرات خانم‌ها و آقایان هم اشاره می‌کند. بخشی از ویدئو، مربوط به خانم‌ها است و از فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی خانم‌ها صحبت می‌شود. هم‌چنین، به خانم‌ها و آقایانی که علاقه‌مند به «چانه زدن» هنگام خرید هستند، تماشای صحبت‌های خانم نیل پیرامون مذاکرات خرید را توصیه می‌کنیم!

۲۴دقیقه