تبدیل بدهی به سرمایه


________________________________________________________________

رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki): تبدیل بدهی به سرمایه

رابرت کیوساکی (Robert Kiyosaki) یکی از میلیونر‌های خودساخته است که درس‌هایی درباره سواد مالی و هوش مالی به ما میدهد. او که اولین سرمایه‌گذاری خود را در سن ۲۵ سالگی در بازار مسکن شروع کرد، تصویر متفاوتی از سرمایه و بدهی به ما میدهد. او معتقد است یک منزل شخصی نه تنها سرمایه‌ای برایتان نمی‌سازد بلکه به عنوان یک بدهی نیز محسوب میشود. تنها مشاورین املاک هستند که می‌گویند خانه یک سرمایه است. هر چیزی که از جیبتان پول بردارد یک بدهی است نه سرمایه. از آنجایی که مبالغ هنگفتی را برای وام خانه می‌پردازید و در کنار آن مالیات و هزینه نگهداری میدهید، پس متوجه میشوید که خانه یک بدهی است. اما  اگر این خانه را اجاره دهید و به ازای آن پول بدست آورید، آنوقت خانه برایتان یک سرمایه می‌شود. آقای کیوساکی کل سواد مالی را در ۶ کلمه خلاصه می‌کند و تعریفی از سرمایه و بدهی ارائه می‌دهد که میتواند با تصور سنتی ما متفاوت باشد. این شش کلمه شامل: درآمد، هزینه، سرمایه، بدهی و گردش مالی است. او معتقد است هوش مالی یعنی کنترل “جریان نقدینگی”. اگر درآمد فردی در جهت بدهی‌ها باشد آن فرد هوش مالی ندارد. اما اگر این درآمد در جهت سرمایه گذاری باشد و این پول تولید پول بیشتری بکند، در آن صورت این پول سرمایه شماست.

بدهی، تنها خانه و ماشین یا وام نیستند. او معتقد است که آدم‌ها نیز جز بدهی‌های دو پا هستند. پدر، مادر، فرزندان، دوستان، اقوام همگی بدهی‌هایی هستند که باید برای آنها هزینه کنید و اگر به این موضوع توجه نکنید ممکن است در برابر این بدهی‌ها ورشکسته بشوید.

.

۱۴دقیقه