مهم‌ترین موضوعات بازاریابی


_____________

مصاحبه با ست گودین (seth Godin) – مهم‌ترین موضوعات بازاریابی

ست گودین یکی از نظریه پردازان و سخنرانان برجسته جهانی در زمینه کسب و کار، و دارای کتاب ها و نظریه های معتبر و مهمی همچون بازاریابی اجازه ای و گاو بنفش است. او در این مصاحبه، مجموعه ای از مهم ترین و جریان سازترین ایده های خود را در برای شما شرح می‌دهد.

ایده‌هایی همچون بازاریابی اجازه‌ای، اولویت توجه کردن برای جلب کردن توجه، واهمیت ایجاد معنا در کسب و کار برای موفق بودن دراین جهان پراز هیاهو. او درباره نحوه صحیح جلب توجه در رسانه ها نیزتوضییح می‌دهد، و اینکه هرچند در دنیای امروز تکنیک ها و متدها مهمند، ولی با این حال، درخشان‌ترین کار آنست که حاصل خلاقیت باشد.

تیم یادانه دیدن این ویدئوی آموزشی را به شما توصیه می کند.

۲۰دقیقه