مهم‌ترین موضوعات بازاریابی


________________________________________________________________

مصاحبه با ست گودین (seth Godin) – مهم‌ترین موضوعات بازاریابی

 ست گودین یکی از سخنرانان برجسته در زمینه کسب و کار است که در این مصاحبه، مجموعه ایده های مهم خود را توضیح می‌دهد. ایده‌هایی هم‌چون بازاریابی اجازه‌ای، نکات مهم برای بازاریابان، اهمیت توجه کردن، ضرورت صبر،  اعتبار شخصی، توضییحاتی درباره کتاب قبایل، و اهمیت ایجاد معنا در این جهان پر از رونق. او درباره نحوه صحیح جلب توجه در رسانه ها توضییح می‌دهد اینکه دنیای امروز روش‌ها را تست و آزمایش می‌کند ولی با این حال، درخشان‌ترین کار حاصل خلاقیت است. هم‌چنین ست گودین، تصویر متفاوتی از افراد کلیدی ارائه می‌دهد که با تصور سنتی متفاوت است.

۲۰دقیقه