میلیونرها چگونه فکر می‌کنند؟


________________________________________________________________

 میلیونرها چگونه فکر می‌کنند؟

دانستن تفکر میلیونرها می‌تواند مانند چراغی در راه باشد و به وسیله مدل سازی راه و چاه کسب‌وکار و درآمدزایی را نشان دهد. در این ویدئو، ۱۰ میلیونر برتر جهان، با یک جمله کلیدی از هرکدام معرفی شده‌اند. وارن بافت، شرط موفقیت را در پیگیری کاری می‌داند که به آن عشق می‌ورزید. او می‌گوید، کاری را دنبال کنید که اگر نیاز به شغل نداشتید، این کار را انجام میدادید. در این ویدئو با مهم‌ترین دیدگاه میلیونرهایی هم چون الن ماسک، مارک کوبن، جف بزوس، مارک زوکربرگ و سایرین آشنا میشوید.

۱۴دقیقه