چرا باید محصولات خود را با قیمت گرانتری بفروشیم؟


________________________________________________________________

چرا باید محصولات خود را با قیمت گرانتری بفروشیم؟

آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که چیزی در قیمت‌گذاری محصولات مهم هستند، مخصوصا در فروش‌های آنلاین. جف واکر، نویسنده کتاب “فرمول فروش محصول” بهترین راههای قیمت‌گذاری را به شما معرفی می‌کند. از نظر او، ارائه محصولات رایگان و باکیفیت، توجیه کننده محصولات گران قیمت است. هرچقدر محصولات رایگان و باکیفیت‌تری ارائه دهید، محصولات گرانقیمت شما بیشتر متقاضی پیدا می‌کند. او به توضیح نمودار قیمت‌گذاری و حرکت از محصول رایگان به بسیار گرانقیمت می‌پردازد. از نظر جف واکر، در قیمت‌گذاری، رقابت تنها بر مبنای دو معیار است: قیمت و ارزش. بهترین استراتژی قیمت‌گذاری، برمبنای رقابت بر اساس ارزش نهادینده شده است. هرچقدر ارزش بیشتری را در محصول خود انتقال دهید، میتوانید قیمت‌های بالاتری را برای آن بگذارید.

۱۰دقیقه