کارهای وقت‌گیری که کسب‌و‌کار شما را در نطفه خفه می‌کنند


________________________________________________________________

جف واکر (Jeff Walker) – کارهای وقت‌گیری که کسب‌و‌کار شما را در نطفه خفه می‌کنند

بسیاری از ما هنگامی که می‌خواهیم کسب‌وکاری را آغاز کنیم، خودمان را غرق در جزئیات غیرضروری و بی‌اهمیتی می‌کنیم که حاصلی به‌جز تلف کردن وقت ما در پی ندارند. آقای جف واکر، از مدرسان حرفه‌ای در زمینه‌ی بازاریابی و آغاز فروش، در ابتدا همین معضل را مطرح می‌کند و از اهمیت پرداختن به کارهای مهم‌تر سخن می‌گوید. در این چند دقیقه‌ی کوتاه، نکاتی را خواهید آموخت که به جرات می‌توان گفت، شما را چند سال در کسب‌و‌کارتان جلو خواهند انداخت.

۴دقیقه