• You've just added this product to the cart:

  نگارش نامه موثر بازاریابی و فروش

  نگارش نامه موثر - کامران صحت
  0 out of 5

  نگارش نامه موثر بازاریابی و فروش

  امروز نوشتن یک نامه موثر بازاریابی و فروش برای سازمان ها بسیار اهمیت پیدا کرده است. کلیات نامه نگاری را تقریبا همه می دانند اما به جزئیات هیچکس وقوف ندارد. نوشتن کار سختی است و تعهد آور است. نامه اساساً دارای پنج رکن اساسی است که در این آموزش دکتر کامران صحت به آنها می‌پردازد.

  49,000 تومان